Krupa Gallery to miejsce i idea, które powstało z pasji Sylwii i Piotra Krupów do sztuki oraz z chęci podzielenia się prywatną kolekcją sztuki współczesnej z szerokim gronem odbiorców.
Tak zrodził się pomysł stworzenia miejsca na mapie Wrocławia, które nie tylko pozwoliłoby na stałą prezentację kolekcji, ale i przyczyniło się do promocji sztuki współczesnej oraz posłużyło jako międzynarodowa platforma współpracy kuratorów i artystów.

Misją Krupa Gallery jest upowszechnianie wiedzy o sztuce XX i XXI wieku: zarówno o jej klasykach, jak i o działaniach artystów najmłodszych pokoleń.
Ulokowana w samym centrum Wrocławia, przestrzeń Krupa Gallery poświęcona jest przede wszystkim wystawom, ale i wydarzeniom artystycznym czy działaniom o charakterze edukacyjnym. To także miejsce prowadzenia debat i rozmów o sztuce i kulturze.

Naszym celem jest tworzenie okazji do inspirujących spotkań z artystami i ich twórczością a także zachęcanie naszych odbiorców do dalszego eksplorowania najciekawszych zjawisk artystycznych na mapie Polski i Europy.
Wizyta w Krupa Gallery ma być przygodą, która zaprasza do odkrywania świata sztuki współczesnej i interpretowania znaczeń ukrytych w każdym dziele.

Krupa Gallery organizuje także projekty artystyczne i wystawiennicze poza siedzibą główną we Wrocławiu. Jest to m.in. projekt „24H”, realizowany w różnych miastach, którego formuła przewiduje organizację krótkich, dwudniowych wystaw z udziałem polskich i niemieckich artystów zapraszanych do współpracy przez kuratorkę projektu, Paulinę Olszewską.

Pragniemy wspierać twórczość i rozwój artystów, z którymi współpracujemy. Dlatego w program Krupa Gallery wpisana jest działalność komercyjną:

– oferta sprzedaży dzieł sztuki,
– promocja twórczości polskich artystów w kraju i za granicą, poprzez udział w wystawach i międzynarodowych targach sztuki oraz poprzez budowanie sieci kontaktów z międzynarodowym środowiskiem branżowym.

Krupa Gallery w zakresie usług posiada doradztwo w zakresie doboru dzieł sztuki czy specjalną ofertę przygotowaną dla świata biznesu (ART PARTNER), mającą na celu popularyzację polskiej sztuki współczesnej w różnych kręgach osób zainteresowanych kulturą współczesną.

SKLEP