PASAŻ 47 / POZNAŃ

18 – 19.05.2019

 

wernisaż:
18.05 godz. 18.00

miejsce wystawy
Pasaż 47
Św. Marcin 47
61-817 Poznań

24H: BRL / POZ: „Przedmiotowość”

Hasło i motyw przewodni kolejnej edycji artystycznego przedsięwzięcia 24H to „Przedmiotowość”.
Tym razem projekt zawita do Poznania i zainfekuje swoim działaniem pawilony znajdujące się w Pasażu 47 (Dawny Pasaż Różowy) przy ul. Św. Marcin 47.
Punktem wyjścia do wystawy stanie się tym samym przedmiot- fizyczny obiekt o określonej formie, funkcji czy znaczeniu. Co się jednak stanie gdy ów przedmiot zaczyna funkcjonować jako obiekt sztuki, zyskując nowe znaczenie i zatracając swój utylitarny charakter? Jak te przedmioty, związane z naszym codziennym otoczeniem zaczynają komentować naszą rzeczywistość?
W tym przypadku istotny jest sam kontekst miejsca: pasaż handlowy. Pomiędzy regularnie działającymi sklepami i punktami usługowymi wpisana zostanie wystawa, zajmująca puste, niewynajęte powierzchnie, noszące ślady wcześniejszego użytkowania. Tym samym wystawa postawi pytanie o zależności w systemie produkcji i sprzedaży a także o udział nas, odbiorców i konsumentów w nim.

Do udziału zaproszeni zostaną artyści i artystki związani z Poznaniem oraz Berlinem.
Wydarzenie odbywa się w ramach Poznań Design Festival oraz Nocy Muzeów.

***
24H to efemeryczny projekt artystyczny, wymyślony przez mieszkającą w Berlinie kuratorkę Paulinę Olszewską i realizowany przez Krupa Gallery z Wrocławia, prywatną instytucję, która realizuje projekty artystyczne, promuje i wspiera młodą sztukę jak również działa w obszarze edukacji artystycznej.
Projekt 24H opiera się na krótkim, bo tylko dwudniowym działaniu zarażającym sztuką nietypowe dla niej przestrzenie: puste mieszkania, budynki czy miejsca w procesie transformacji.

***

Artyści:
Stephan Alber
Piotr Bosacki
Laure Catugier
Vanessa Enriquez
Agnieszka Grodzińska
Diana Lelonek
Ula Lucińska i Michał Knychaus (Inside Job)
Edith Kollath
Magdalena Starska
Oskar Zięta

Pokaz towarzyszący przygotowany we współpracy ze School of Form:
Volha Bandarenka
FA.SOL&System.S

Koncepcja: Paulina Olszewska
Organizator: Krupa Gallery, Wrocław
Partner: Pasaż 47, Poznan Design Festiwal, Goethe Institut., School of Form Uniwersytetu SWPS, lokal_30 (Warszawa), COLLECTIVA Galerie (Berlin), Rodríguez Gallery (Poznań)