ŁADNO PRACOWNIA / LUBLIN

19 – 20.01.2019

 

wernisaż:
19.01.2019, godz. 18.00

miejsce wystawy
ŁADNO PRACOWNIA

Lubartowska 30A/21 (1904,03 km)
Lublin

Ofiar Oświęcimskich 14/11
PL, 50-069 Wrocław

24H: BRL / LUB

24H to efemeryczny projekt artystyczny, wymyślony przez mieszkającą w Berlinie kuratorkę Paulinę Olszewską i realizowany przez Krupa Gallery z Wrocławia, która jeszcze przed oficjalną inauguracją swojej stałej siedziby w różnych miastach w kraju i za granicą realizuje projekt 24H, który opiera się na krótkim, bo tylko dwudniowym działaniu zarażającym sztuką nietypowe dla niej przestrzenie: puste mieszkania, budynki czy miejsca w procesie transformacji. Po Warszawie, Wrocławiu, Norymberdze i Gdańsku projekt 24H zawita do Lublina i zainfekuje swoim działaniem nową przestrzeń prowadzoną przez fundację Piękno Panie – Ładno Pracownia, znajdującą się przy ul. Lubartowskiej.

Istnieje kilka etymologii nazw miast Berlin i Lublin. Według jednej z nich Berlin ewaluował z prasłowiańskiego słowa br’lo, które znaczyło tyle co bagno, moczary, a więc miasta położonego na bagnach. Możliwe także, że nazwa stolicy Republiki Federalnej Niemiec ewaluowała od imienia jej pierwszego założyciela: Brala bądź Bratosława, o czym świadczyć ma przyrostek dzierżawczy „-in“ zawarty w nazwie. Podobną etymologię nazwy wiąże się z Lublinem, który prawdopodobnie został założony przez osobę o imieniu, którego skrócona postać brzmiała „Lubla“ (więc możliwe, że przez jakiegoś Lubomira, Lubosława, Lubomysła, bądź Lubowida).

Ów zaimek dzierżawczy „in“ wspólny dla obu nazw może świadczyć o podobnej historii powstania miast i posłuży jako element łączący oba te miejsca w kontekście wystawy.
Kolejnym istotnym elementem stanie się kartka papieru formatu A4, a dokładnie jej rozmiar, czyli 210 x 297 mm, wyznaczony i znormalizowany przez dwójkę Niemców w pierwszej połowie XX wieku.

Owa kartka papieru, najbardziej obecna w naszym otoczeniu, stanie się punktem wyjścia dla zaproszonych do udziały w wystawie artystów i artystek. Z jednej strony poprzez swoje zestandaryzowane wymiary stanie się rodzajem ograniczenia. Z drugiej zaś owo ograniczenie potraktować będzie można jako zachętę do kreatywnego działania i indywidualnego podejścia do materii kartki.

Tym samym z góry narzucona standaryzacja zacznie wymykać się spod kontroli, pokazując, że nawet wytworzone przez nas systemy nie do końca i nie zawsze idealnie potrafią oddać naszą rzeczywistość.

W wystawie udział wezmą następujący artyści:
Berlin:
Ola Eibl, Nadine Fecht, Fernarda Figuereido, April Gertler, Aneta Kajzer, Anna Kott, Nina Maria Küchler, Alanna Lawley, Ann Oren, Azar Pajuhandeh, Sara Wallgren, Julia Lia Walter, Witte Wartena.

Lublin:
Katarzyna Bielak, Jakub Ciężki, Magdalena Franczak, Alena Hrybianchuk, Stanisław Kamiński, Piotr Korol, Mikołaj Kowalski, Robert Kuśmirowski, Małgorzata Pawlak, Joanna Polak, Szymon Popielec, Mariusz Tarkawian, Agnieszka Zawadzka