DOM CHODOWIECKIEGO I GRASSA

13 – 14.10.2018

 

wernisaż:
13.10.2018, godz. 18.00

miejsce wystawy
Dom Chodowieckiego i Grassa

Gdańsk, ul. Sieroca 6
Gdańsk

24H: BRL/GDA

24H to efemeryczny projekt artystyczny, realizowany przez prywatną instytucję sztuki Krupa Gallery z Wrocławia. Opiera się na krótkim, bo tylko dwudniowym działaniu zarażającym sztuką nietypowe dla niej przestrzenie: puste mieszkania, budynki czy miejsca w procesie transformacji. Po Warszawie, Wrocławiu i Norymberdze projekt 24H zawita do Gdańska i zainfekuje swoim działaniem budynek dawnego sierocińca przy ulicy Sierocej, który w najbliższym czasie zmieni się w Dom Chodowieckiego i Grassa. Motywem przewodnim wystawy stanie się podróż, która była mocno obecna w życiu obydwu patronów galerii. Do udziału w wystawie zaproszonych zostało pięciu berlińskich i pięciu gdańskich twórców i twórczyń, którzy poprzez swoje prace i artystyczne działania podejmą temat podróży. Poprzez prace stworzone w różnych mediach podróż stanie się zarówno fizycznym procesem przemieszczania się jak również przybierze bardziej abstrakcyjny i alegoryczny charakter. Każdy z zaproszonych artystów i artystek w indywidualny, a tym samym inny sposób zmierzy się z tym tematem, zarysowując i pokazując jej inny rodzaj oraz wymiar. Wystawa w XIX-wiecznym budynku stanie się równocześnie artystyczną podróżą samą w sobie, jak również indywidualnym doświadczeniem wędrówki poprzez obecną w pomieszczeniach historię i ślady życia poprzednich mieszkańców.

W wystawie udział biorą:
Marcin Dymiter
hanna goldstein
Valerie Leray
Oiko Petersen
Nika Radić
Agata Ruchlewicz- Dzianach
Maya Schweizer
Adam Witkowski
Anna Witkowska
Marcin Zawicki

Wydarzenia towarzyszące:
13.10.18 od 22.00 We Travel a Lot Party, Corin Arnold aka ED2000

14.10.18 18.00 – 22.00 After-show, Łukasz Patelczyk, Tajna Galeria, ul.Grunwaldzka 146B, Gdańsk- Wrzeszcz

Organizatorzy:
Krupa Gallery & Dom Chodowieckiego i Grassa

Partner:
Instytut Goethego

Kuratorka projektu:
Paulina Olszewska

Kontakt:
Katarzyna Mlynczak-Sachs
+48 691 848 309