Założycielami i fundatorami Krupa Gallery są Sylwia i Piotr Krupowie, którzy nie tylko pasjonują się sztuką, ale i od wielu lat budują prywatną kolekcję sztuki współczesnej, w której znajdują się prace takich artystów, jak Władysław Strzemiński, Andrzej Wróblewski, Jerzy Nowosielski czy Tadeusz Kantor. Sylwia i Piotr Krupowie wspierają także rozwój artystyczny twórców najmłodszych pokoleń.

Oprócz szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji sztuki współczesnej Sylwia i Piotr Krupowie angażują się w tematy ważne, o międzynarodowym zasięgu; w działania na rzecz budowy społecznej świadomości i odpowiedzialności w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.

W 2018 roku Krupa Gallery była producentem filmu pt. Klątwa obfitości w reżyserii Ewy Ewart, który opowiada o walce rdzennych mieszkańców Parku Narodowego Yasuní w Ekwadorze z przemysłem wydobywczym.

www.klatwaobfitosci.pl

KRUPA GALLERY

Krupa Gallery to miejsce, które powstało z pasji Sylwii i Piotra Krupów do sztuki oraz z chęci wspierania działań artystycznych oraz promocji sztuki współczesnej.
Będzie to przestrzeń przede wszystkim wystawom sztuki współczesnej z Polski i Europy Środkowej, która posłuży także jako międzynarodowa platforma współpracy kuratorów i artystów.

SKLEP